Εκτύπωση PDF

 logotipo1

 

 

 

 Το σχολείο

Το Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης ιδρύθηκε το 1934 ως μονοθέσιο και στεγάσθηκε αρχικά σε ιδιωτικό οίκημα. Πριν την ίδρυσή του τα παιδιά αναγκάζονταν να πηγαίνουν με τα πόδια άλλα στο Μαρούσι άλλα στην Κηφισιά και άλλα στο Ηράκλειο για να μάθουν γράμματα. Το 1935 στο σχολείο φοιτούσαν 34 μαθητές. Όπως φαίνεται από τα βιβλία των Γενικών Ελέγχων του Δημοτικού Σχολείου στην Α΄ και Β΄ τάξη διδάσκονταν θρησκευτικά, ελληνικά, μαθηματικά, πατριδογνωσία, φυσική ιστορία, ιχνογραφία και ωδική, ενώ στη Γ΄ και Δ΄ τάξη θρησκευτικά, ελληνικά, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, φυσική ιστορία, ιχνογραφία, ωδική και γυμναστική. Οι τέσσερις αυτές πρώτες τάξεις είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, σε αντίθεση με την πέμπτη και ιδιαίτερα με την έκτη τάξη, όπου οι μαθητές ήταν ελάχιστοι. Το 1935, το 1938 και το 1939 για παράδειγμα, δεν υπήρχαν μαθητές στην πέμπτη και την έκτη δημοτικού. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, κατά τη διάρκεια της Κατοχής ζούσαν στη Λυκόβρυση περίπου 60 οικογένειες, τα παιδιά των οποίων φοιτούσαν στις τρεις πρώτες τάξεις, ενώ τα μεγαλύτερα βοηθούσαν την οικογένεια σε διάφορες δουλειές.

Η ανέγερση του σχολείου

Το 1954 γνωστοποιήθηκε στην Κοινότητα η πρόθεση δωρεάς δύο στρεμμάτων για την ανέγερση σχολείου. Απαραίτητος όρος της δωρεάς ήταν η μεταφορά του οικογενειακού τάφου του Γεωργίου Αργύρη, που βρισκόταν σε αυτή την έκταση, σε χώρο που θα παραχωρούσε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο στο προαύλιο του ναού της Αγίας Βαρβάρας. Το 1958, ύστερα από πολλές προσπάθειες των κατοίκων και της Κοινότητας της Λυκόβρυσης, ξεκίνησε τελικά η ανέγερση του σχολείου, τρεις αίθουσες διδασκαλίας και δύο γραφεία, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 9 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Το 1965 προστέθηκε και η τέταρτη αίθουσα και το «Πέτρινο» πήρε τη σημερινή του μορφή. Από τους 34 μαθητές που φοιτούσαν το 1934, ο αριθμός των μαθητών έφτασε τους 120 το 1958 και τους 342 το 1979. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 το σχολείο λειτουργούσε πρωί και απόγευμα με 60 μαθητές σε κάθε τάξη. Το 1978 θεμελιώθηκε το νέο διώροφο διδακτήριο το οποίο τελικά ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1981.

 

 


Share:Facebook!